Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu

Służba Cywilna

Sandomierz, 4 listopada 2020 r

Na podstawie art.3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) w związku z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz.491)

§l

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020r. do odwołania stanu epidemii związanego z zakażeniami wirnsem SARS-Co-V-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sandomierzu podjęto decyzję o ograniczeniu funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sandomierzu na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§2

Ograniczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sandomierzu polega w szczególności na wykonywaniu przez Inspektorat w okresie od 3 listopada 2020r. do odwołania tylko niezbędnych zadań do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednia obsługę interesantów.

§3

Od 3 listopada 2020r. do odwołania załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sandomierzu dotyczyć będzie wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz odbywać się będzie w następujących formach:

  1. Zapośrednictwem poczty e-mail (adres skrzynki e-mail: sandomierz.piw@wetgiw.gov.pl).
  2. Za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie) - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 10, 27-600 Sandomierz
  3. Za pośrednictwem numeru telefonu: 15 832-70-53

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i decyzji Rządu RP.